Club Setubalense  [ 78-02 20h] Quarta-feira 2 Agosto 20h00 Setubal Toastmasters - todas as quartas

https://clubsetubalenses.blogspot.pt/